Dorresteinseweg 16 A, 3817 GC Amersfoort

Klachtenregeling

Uw tevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Al doen wij ons uiterste best voor onze patiënten, kan het voorkomen dat ons dit niet is gelukt bij u. Dit betreuren wij zeer. Indien u een klacht heeft naar aanleiding van een bezoek of behandeling in onze praktijk, vernemen wij dit echter graag. Wij verzoeken u dan vriendelijk contact op te nemen met de Manager Kliniek, mevrouw Grace Imamkhan via info@tandartsdorrestein.nl. Er wordt dan spoedig contact met u opgenomen.

Als praktijk zijn wij aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, KNMT. Indien u een klacht heeft over ons handelen en u wenst geen contact met ons op te nemen, kunt u zich ook wenden tot deze organisatie.

Website KNMT Klachtenregeling 

Via e-mail: klachtenservice@knmt.nl

Waarom Kliniek Voor Tandheelkunde Dorrestein?

one stop shop
Voor jong en oud
Kwaliteit
Gratis parkeren